Przewodnik po szkole:

Publiczna Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Św. Jana Bosko jest szkołą niesamorządową. Powstało z zapotrzebowania społecznego. Jest szkołą:

1.Katolicką; przedstawia w osobie Chrystusa pełnię prawdy o człowieku i znajduje w nauczaniu Kościoła punkt odniesienia dla różnorodnych problemów ludzkich.

2.Salezjańską; czerpie natchnienie z systemu prewencyjnego św. J. Bosko, bazującego na trzech zasadniczych elementach: rozumie, religii i dobroci. Celem szkoły jest integralne wychowanie ludzko-chrześcijańskie, które daje uczniom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim. Szkoła: -przyjmuje uczniów takimi jakimi są, doceniając dobro, jakie tkwi w każdym z nich -sprzyja tworzeniu się grup zainteresowań -stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem -przywiązują dużą wagę do nauki języków obcych
 

Dla uczniów:

Stołówka

Szkoła posiada stołówkę szkolną. Obiady dwudaniowe są gotowane na miejscu w kuchni szkolnej i wydawane od 12.00 do 15.30. Koszt jednego obiadu w karnecie wynosi 5 zł.

Świetlica

Świetlica szkolna jest otwarta od 7.30 do 15.30. i dłuzej. W świetlicy dyżur pełnią nauczyciele uczący w naszej szkole. Świetlica jest bezpłatna.

Dla niepełnosprawnych

W szkole jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, a budynek posiada miejsce na zamontowanie windy.

Dowożenie uczniów

Szkoła nie organizuje dowozów uczniów.

Opieka medyczna

Szkoła posiada gabinet pielęgniarski, w którym dyżuruje pielęgniarka codziennie w godzinach zajęć lekcyjnych.

Szkoła zapewnia opiekę psychologa

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga

 

Nasze sukcesy:

Sprawdziany, egzaminy

Wyniki sprawdzianu gimnazjalistów

Czas przedstawić wyniki sprawdzianu gimnazjalistów. Egazmin końcowy w naszej szkole wypadł pomyślnie. Nasi uczniowie napisali część humanistyczną na poziomie  37,8 punktów, a średnia krajowa wyniosła 31,48.
Podobnie było z częścią matematyczno - przyrodniczą. Średnia krajowa to 25,31 a średnia naszego gimnazjum to 30,9 punktów.
Tak więc cieszymy się, że nasi uczniowie znacznie wyprzedzają śrdnią w kraju,
Poniższe wykresy porównują średnią krajową ze średnią naszej szkoły

           

        Część humanistyczna    Część matematyczno - przyrodnicza

A oto średnia Ostrowskich gimnazjów i nasza.
Średnia w Ostrowie Wielkopolskim wyniosła:
Część humanistyczna 33,7 punktów.
Część matematyczno - przyrodnicza 26,7 punktów.

            

Część humanistyczna    Część matematyczno - przyrodnicza

Bardzo nas cieszy, że nasze gimnazjum w obu przypadkach znacznie przewyższa tę średnią.
Wśród ostrowskich gimnazjów nasza szkoła w części humanistycznej nie miała sobie równych.
Losy absolwentów

Szkoła ma dobry kontakt z byłymi uczniami, którzy często odwiedzają nasze gimnazjum. Większość z absolwentów kontynuuje naukę w szkole w której chciał się uczyć.

Laureaci

Nasi gimnazjaliści wzięli udział w 102 konkursach przedmiotowych w tym 27 zawodach sportowych. Wyróżnieniem dla uczniów są konkursy : Wojewódzki konkurs historyczny –I miejsce w rejonie, Międzyszkolny konkurs informatyczny- I miejsce, Alfik matematyczny- 13 miejsce w województwie, Powiatowy konkurs j .niemieckiego -II miejsce, Wojewódzki konkurs j. angielskiego – I miejsce w rejonie. Międzynarodowy Konkurs j. angielskiego THE BIG CHALLENGE – 3 miejsce w województwie, 8- w kraju, 15 – w Europie. więcej w dziale nasze sukcesy.

Sukcesy sportowe

I miejsce i awans do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi - koszykówka dziewcząt 2003/2004 III miejsce Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Warszawa, Wiele sukcesów indywidualnych naszych uczniów. I miejsce ucznia w XIII Ogólnopolskim Memoriale Bożeny Kurek w Tenisie Stołowym I miejsce ucznia w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym "Ostrów Open 2004" I wiele wiele innych więcej w dziale nasze sukcesy.

Inne sukcesy...

Uczniowie naszej szkoły mają wiele różnorodnych zainteresowań w których osiągają mniejsze lub większe sukcesy. Są to m. in. zainteresowania artystyczne i sportowe, wędkarstwo oraz zajęcia związane z techniką.

Osiągnięcia nauczycieli

Pani Beata Jędrzejewska - I miejsce i awans do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi - koszykówka dziewcząt 2003/2004 III miejsce Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Warszawa, Szkoła posiada tytuł "Szkołą z klasą" oraz nauczycieli posiadający tytuł "Nauczyciel z klasą", tj. pan Radosław Pawlak, p. Anna Nowacka - Makowska, p. Beata Jędrzejewska i p. Krystyna Kalinowska.
 

Poza lekcjami

Imprezy, wydarzenia

Do głównych wydarzeń organizowanych w naszej szkole należą: „Festyn Rodzinny”, „Koncert kolęd” oraz „Festiwal nauki”. Ponadto regularnie organizowane są konkursy wiedzy, dyskoteki, bale karnawałowe oraz imprezy okolicznościowe takie jak: opłatek dla uczniów i nauczycieli, mikołajki, dzień nauczyciela i inne.

Konkursy

Szkolny konkurs angielskiej ortografii "Spelling quiz".

Szkolny konkurs piosenki angielskiej.

Szkolny konkurs przyrodniczy

Szkolny konkurs fotograficzny "Wakacyjne wspomnienia".

i wiele wiele innych.

Zawody sportowe

Świąteczny turniej koszykarski. Świąteczny turniej w tenisie stołowym. Szkolny turniej unihokeja

Organizacje w szkole

W szkole funkcjonuje organizacja "SALOS" Sportowa Organizacja Salezjańska.

Wycieczki

Szkoła organizuje wycieczki związane z wypoczynkiem, rekreacją oraz wycieczki poznawcze, białe i zielone szkoły oraz wycieczki piesze i rowerowe. Organizujemy również wyjazdy na imprezy artystyczne takie jak opera, teatr, wystawa a także wyjazdy na festiwale nauki.

Obozy wakacyjne

Szkoła organizuje letni obóz integracyjny dla młodzieży.

Współpraca z innymi szkołami

Szkoła współpracuje z innymi gimnazjami na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Największym wspólnym osiągnięciem było projekt "Gimnazjaliści dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego". Projekt polegał na przygotowaniu wystawy oraz przedstawienia teatralnego z okazji 6000-lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Współpraca z innymi instytucjami

Nasza szkoła współpracuje z takimi instytucjami jak: Policja, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oraz MOPS. Współpraca polega głównie na wzajemnym kontakcie w miarę potrzeb. Z poradnią kontaktuje się pedagog szkolny w sprawie uczniów z trudnościami w nauce. MOPS dofinansowuje obiady uczniom z rodzin ubogich.
 

Czego i jak uczymy:

Na co kładziemy nacisk

W naszym nauczaniu staramy się rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z odpowiedzialności, jakie niesie za sobą nauczanie oraz kształcenie młodzieży. W czasach globalizacji, istotne wydaje nam się, oprócz opanowania poszczególnych umiejętności teoretycznych i praktycznych, umiejętność posługiwania się językiem obcym. Dlatego też w trosce o przyszłość naszych podopiecznych, nasza szkoła szczególnie stawia na języki obce. Język podstawowy w wymiarze pięciu godzin oraz język uzupełniający w wymiarze dwóch godzin nauczany jest grupowo a uczniowie dodatkowo podzieleni są na grupy zaawansowania, co daje możliwość skutecznego nauczania.

Co nas wyróżnia

Jesteśmy szkołą katolicką i to wyróżnia nas w otoczeniu sąsiednich Szkół. Posiadamy własną kaplicę, w której młodzież chętnie spędza czas na krótkiej modlitwie. Zajęcia rozpoczynamy porannym słówkiem do młodzieży, której chcemy przekazać mądrość w przypowieściach i opowiadaniach. Ponadto w kalendarzy szkolnym zaplanowaliśmy obozy integracyjne, które sprawiają, że młodzież, która przychodzi do naszej szkoły nie czuje się osamotniona, jest już częścią społeczności szkolnej. Kolejną cechą charakterystyczną dla naszej szkoły jest bliskość, asystencja nauczycieli. Uczniowie to podkreślają przy okazji ankiet i wywiadów przeprowadzanych z nimi.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone bezpłatnie. Jest ich bardzo dużo: kółko plastyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, prowadzimy zajęcia sportowe, teatralne, Zespół wokalny. Zajęcia te prowadzone są po lekcjach regularnie w każdym tygodniu, w których uczestniczy 50% młodzieży. Ponadto prowadzimy oratorium dla młodzieży z poza szkoły.

Dla szczególnie zdolnych

Dla szczególnie zdolnych uczniów nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia, przygotowują ich do konkursów a także indywidualnie przygotowują im zadania o podwyższonych stopniu trudności. W nauczaniu języków obcych szczególnie zdolni uczniowie tworzą osobną grupę.

Oferta dla uczniów z trudnościami

Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzimy tzw. zajęcia wyrównawcze. Ponadto uczniowie ci są pod stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego współpracującego z wychowawcą, nauczycielami, ośrodkami orzekającymi o deficytach umysłowych oraz rodzicami. W trudnych przypadkach szkoła prowadzi nauczanie indywidualne z uwzględnieniem zaleceń poradni pedagogicznych.

Języki obce

język niemiecki, język angielski, język francuski możliwość nauki języka włoskiego i języka hiszpańskiego

Jak uczymy języków

Języki obce w naszej szkole podzielone są na grupy w zależności od zaawansowania ucznia w naukę oraz poziomu jego wiedzy na starcie. Dlatego przed rozpoczęciem nauki uczniowie piszą test weryfikujący umiejętności i wiedzę ucznia. Uczymy dwóch języków: język wiodący w wymiarze pięciu godzin oraz język uzupełniający w wymiarze dwóch godzin. Istnieje możliwość uczenia się trzech języków obcych. Grupy lekcyjne liczą od 5 do 14 osób i prowadzone są w salach językowych, których jest sześć.

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne opracowuje pedagog szkolny odpowiedzialny za program profilaktyczny szkoły. Odpowiedzialność za prowadzenie zajęć oraz realizowanie programu podejmuje każdy nauczyciel i pracownik naszej szkoły. Ponadto organizujemy spotkania dla rodziców i uczniów mające charakter prelekcji i wykładów.

 

Szkoła w liczbach:

Dyrektor szkoły: s. mgr Anna Serafin
Zastępca dyrektora:  mgr Katarzyna Młynarczyk - Płonka
Sekretariat: Iwona Maciejewska
Organ prowadzący szkołę: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Siostry Salezjanki Inspektoria Wrocławska

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: gimnazjum
Liczba oddziałów: 9
Liczba nauczycieli: 36
Liczba uczniów: 243

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych:22
Sala gimnastyczna
Boisko
Biblioteka
Pracownia komputerowa
Liczba komputerów: 14
Stałe łącze z Internetem
 dane z rok 2005

Zaloguj,