Enter Title
 

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK

ROK SZKOLNY 2015/2016

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowywania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z2009 r. Nr 4, poz. 18)

 

Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

 

Klasa

Nr programu

MEN

Wydawnictwo (autor)

NAZWA PROGRAMU

 

        1        

Religia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/01/2015

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

druga

PN-LO/01/2014

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

trzecia

PN-LO/01/2013

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

        2        

Język polski

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/02/2015

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

 

druga

PN-LO/02/2014

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

trzecia

PN-LO/02/2013

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

        3        

Historia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/03-a/2015

 

 

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Cezary Tulin

 

 

 

 

druga

 

 

 

PN-LO/03-b/2015

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

trzecia

 

 

 

PN-LO/03-b/2014

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

        4        

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/04-a/2015

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Antonina i Jarosław Boneccy

 

druga

PN-LO/04-b/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Artur Derdziak

 

 

trzecia

PN-LO/04-b/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Artur Derdziak

        5        

 

 

 

 

 

Język angielski

Pierwsza

PN-LO/05/2015

 

 

 

 

Oxford University Press

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

 

 

druga

PN-LO/05/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

trzecia

PN-LO/05/2013

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

        6        

Język niemiecki

Pierwsza

PN-LO/06/2015

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

 

 

druga

PN-LO/06-a/2014

 

 

 

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

trzecia

PN-LO/06/2013

 

 

PN-LO/06-b/2014

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres rozszerzony, Arleta Fischer

        7        

Język francuski

Pierwsza

PN-LO/07/2015

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

 

 

 

druga

PN-LO/07/2014

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

trzecia

PN-LO/07/2013

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

        8        

Matematyka

 

 

 

Pierwsza

PN-LO/08/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

druga

PN-LO/08/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

trzecia

PN-LO/08/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

        9        

Fizyka i astronomia

 

 

Pierwsza

PN-LO/09-a/2015

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres podstawowy, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

 

 

 

druga

PN-LO/09-b/2014

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

trzecia

 

 

PN-LO/09-b/2013

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

       10       

Chemia

Pierwsza

PN-LO/10-a/2015

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Odkrywamy na nowo” , chemia - program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Barbara Szczepaniak

 

 

druga

PN-LO/10-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

trzecia

PN-LO/10-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

       11       

Biologia

Pierwsza

PN-LO/11-a/2015

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

druga

PN-LO/11-a/2014

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

trzecia

PN-LO/11-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

       12       

Geografia

Pierwsza

PN-LO/12/2015

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego Wojciecha Wieckiego, poziom podstawowy i rozszerzony

druga

PN-LO/12/2014

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego Wojciecha Wieckiego, poziom podstawowy i rozszerzony –

trzecia

PN-LO/12-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

       13       

Wiedza o kulturze

pierwsza

PN-LO/13/2015

 

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Iwona Morawska, Wacław Panek

       14       

Informatyka

Pierwsza

PN-LO/14-a/2015

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres podstawowy, Grażyna Koba

druga

PN-LO/14-b/2014

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres rozszerzony, Grażyna Koba

trzecia

PN-LO/14-b/2014

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres rozszerzony, Grażyna Koba

       15       

Wychowanie fizyczne

Pierwsza

PN-LO/15/2015

 

-

Autorski Program Nauczania Wychowania Fizycznego Dziewcząt i Chłopców dla IV etapu kształcenia,  Piotr Zwierz

druga

PN-LO/15/2014

 

-

Autorski Program Nauczania Wychowania Fizycznego Dziewcząt i Chłopców dla IV etapu kształcenia,  Piotr Zwierz

trzecia

PN-LO/15/2013

 


Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

       16       

Podstawy przedsiębiorczości

Pierwsza

PN-LO/16/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”, Marek Niesłuchowski

       17       

Godzina z wychowawcą

Pierwsza

PN-LO/17/2015

 

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

druga

PN-LO/17/2014

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

 trzecia

PN-LO/17/2013

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

       18       

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza

PN-LO/18/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, Barbara Boniek, Barbara Wojtaś

       19       

Wychowanie do życia w rodzinie

Pierwsza

PN-LO/19/2015

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

Druga

PN-LO/19/2014

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

trzecia

PN-LO/19/2013

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

       20       

Historia i społeczeństwo

Druga

PN-LO/21/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

trzecia

PN-LO/21/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

       21       

Przyroda

druga

PN-LO/22/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

trzecia

PN-LO/22/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

       22       

Elementy filozofii

 

 

 

Pierwsza

PN-LO/20/2015

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Druga

 

PN-LO/20/2014

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

trzecia

PN-LO/20/2013

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

 

Zestaw programów został zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2015 r.

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK

ROK SZKOLNY 2015/2016

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowywania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z2009 r. Nr 4, poz. 18)

 

Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

 

Klasa

Nr programu

MEN

Wydawnictwo (autor)

NAZWA PROGRAMU

 

        1        

Religia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/01/2015

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

druga

PN-LO/01/2014

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

trzecia

PN-LO/01/2013

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

        2        

Język polski

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/02/2015

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

 

druga

PN-LO/02/2014

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

trzecia

PN-LO/02/2013

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

        3        

Historia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/03-a/2015

 

 

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Cezary Tulin

 

 

 

 

druga

 

 

 

PN-LO/03-b/2015

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

trzecia

 

 

 

PN-LO/03-b/2014

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

        4        

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/04-a/2015

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Antonina i Jarosław Boneccy

 

druga

PN-LO/04-b/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Artur Derdziak

 

 

trzecia

PN-LO/04-b/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Artur Derdziak

        5        

 

 

 

 

 

Język angielski

Pierwsza

PN-LO/05/2015

 

 

 

 

Oxford University Press

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

 

 

druga

PN-LO/05/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

trzecia

PN-LO/05/2013

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

        6        

Język niemiecki

Pierwsza

PN-LO/06/2015

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

 

 

druga

PN-LO/06-a/2014

 

 

 

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

trzecia

PN-LO/06/2013

 

 

PN-LO/06-b/2014

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres rozszerzony, Arleta Fischer

        7        

Język francuski

Pierwsza

PN-LO/07/2015

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

 

 

 

druga

PN-LO/07/2014

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

trzecia

PN-LO/07/2013

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

        8        

Matematyka

 

 

 

Pierwsza

PN-LO/08/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

druga

PN-LO/08/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

trzecia

PN-LO/08/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

        9        

Fizyka i astronomia

 

 

Pierwsza

PN-LO/09-a/2015

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres podstawowy, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

 

 

 

druga

PN-LO/09-b/2014

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

trzecia

 

 

PN-LO/09-b/2013

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

       10       

Chemia

Pierwsza

PN-LO/10-a/2015

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Odkrywamy na nowo” , chemia - program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Barbara Szczepaniak

 

 

druga

PN-LO/10-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

trzecia

PN-LO/10-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

       11       

Biologia

Pierwsza

PN-LO/11-a/2015

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

druga

PN-LO/11-a/2014

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

trzecia

PN-LO/11-b/2014

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

       12       

Geografia

Pierwsza

PN-LO/12/2015

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego Wojciecha Wieckiego, poziom podstawowy i rozszerzony

druga

PN-LO/12/2014

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego Wojciecha Wieckiego, poziom podstawowy i rozszerzony –

trzecia

PN-LO/12-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

       13       

Wiedza o kulturze

pierwsza

PN-LO/13/2015

 

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Iwona Morawska, Wacław Panek

       14       

Informatyka

Pierwsza

PN-LO/14-a/2015

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres podstawowy, Grażyna Koba

druga

PN-LO/14-b/2014

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres rozszerzony, Grażyna Koba

trzecia

PN-LO/14-b/2014

 

Migra

Informatyka dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres rozszerzony, Grażyna Koba

       15       

Wychowanie fizyczne

Pierwsza

PN-LO/15/2015

 

-

Autorski Program Nauczania Wychowania Fizycznego Dziewcząt i Chłopców dla IV etapu kształcenia,  Piotr Zwierz

druga

PN-LO/15/2014

 

-

Autorski Program Nauczania Wychowania Fizycznego Dziewcząt i Chłopców dla IV etapu kształcenia,  Piotr Zwierz

trzecia

PN-LO/15/2013

 


Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

       16       

Podstawy przedsiębiorczości

Pierwsza

PN-LO/16/2015

 

Wydawnictwo Nowa Era

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”, Marek Niesłuchowski

       17       

Godzina z wychowawcą

Pierwsza

PN-LO/17/2015

 

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

druga

PN-LO/17/2014

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

 trzecia

PN-LO/17/2013

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

       18       

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza

PN-LO/18/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, Barbara Boniek, Barbara Wojtaś

       19       

Wychowanie do życia w rodzinie

Pierwsza

PN-LO/19/2015

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

Druga

PN-LO/19/2014

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

trzecia

PN-LO/19/2013

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

       20       

Historia i społeczeństwo

Druga

PN-LO/21/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

trzecia

PN-LO/21/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

       21       

Przyroda

druga

PN-LO/22/2015

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

trzecia

PN-LO/22/2014

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

       22       

Elementy filozofii

 

 

 

Pierwsza

PN-LO/20/2015

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Druga

 

PN-LO/20/2014

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

trzecia

PN-LO/20/2013

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

 

Zestaw programów został zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2015 r.