Enter Title
 

  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK

ROK SZKOLNY 2013/2014

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowywania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z2009 r. Nr 4, poz. 18)

 

Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

 Klasa

 Nr programu

 MEN

 Wydawnictwo (autor)

NAZWA PROGRAMU

         1        

Religia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/01/2013

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

druga

PN-LO/01/2012

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

trzecia

AZ-4-01/1

 

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

Ogólnopolski Program Nauczania Religii w szkołach ponadgimnazjalnych „Jestem świadkiem Chrystusa”

         2        

Język polski

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/02/2013

 

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

 

druga

PN-LO/02/2012

 

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

trzecia

DKOS-4015-143/02

 

LOSS – 2004/01

Wydawnictwo STENTOR

 

 

„Przeszłość to dziś” program nauczania języka polskiego w liceum

Program własny do zajęć rozszerzonych z języka polskiego

         3        

Historia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/03-a/2013

 

 

 

PN-LO/03-b/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Cezary Tulin

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

 

 

druga

 

 

 

PN-LO/03-b/2013

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

trzecia

DKOS-4015-147/02

 

DKOS-4015-90/02

 

 

 

Rozszerzenie - Wydawnictwo PWN

 

 

Podstawa - Wydawnictwo OPERON

 

 

 

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym

Program nauczania historii w zakresie podstawowym

         4        

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/04-a/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Antonina i Jarosław Boneccy

 

druga

PN-LO/04-b/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Artur Derdziak

 

 

trzecia

DKOS-5002-58/07

Wydawnictwo PWN

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

 

 

         5        

 

 

 

 

 

Język angielski

Pierwsza

PN-LO/05/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

 

 

druga

PN-LO/05-a/2012

 

 

 

 

 

 

PN-LO/05-b/2012

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Wydawnictwo Express Publishing

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny (IV.1) dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Magdalena Kębłowska

trzecia

 

 

 

Rozszerzenie -

 

DKOS-4015- 117/02

 

 

 

 

Podstawa -

 

DKOS-4015- 118/02

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program języka angielskiego na poziomie A dla kontynuujących naukę na poziomie zaawansowanym

 

Program języka angielskiego na poziomie B dla kontynuujących naukę na poziomie podstawowym

 

         6        

Język niemiecki

Pierwsza

PN-LO/06/2013

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

 

 

druga

PN-LO/06/2012

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

trzecia

Rozszerzenie -

LOSS – 02/2004

 

 

 

 

Rozszerzenie - Modyfikacja programu Hueber – program własny

 

 

 

Modyfikacja programu Hueber – program własny dla grup rozszerzonych

 

DKOS-4015-127/02

 

Podstawa - LEKTORKLETT

 

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego kurs kontynuacyjny poziom B

         7        

Język francuski

Pierwsza

PN-LO/07/2013

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

 

 

 

druga

PN-LO/07/2012

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

trzecia

DKOS-4015-79/02

 

 

 

 

 

 

DKOS-5002-86/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWELA

 

 

Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokszt., profil. i techn. Kurs podstawowy. Kontynuacja

Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego - od poziomu zerowego dla szkół ponadgimnazjalnych

         8        

Matematyka

Pierwsza

PN-LO/08/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

druga

PN-LO/08/2012

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

trzecia

DKOS – 5002 – 79/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

         9        

Fizyka i astronomia

 

 

Pierwsza

PN-LO/09-a/2013

 

 

 

 

 

 

PN-LO/09-b/2013

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres podstawowy, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

 

 

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

 

 

 

druga

 

 

 

 

 

 

PN-LO/09-b/2012

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

trzecia

DKOS-4015-89/02

 

 

 

 

DKOS-5002-38/04

Wydawnictwo ZamKor

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

 

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami rozszerzonego

        10       

Chemia

Pierwsza

PN-LO/10-a/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Odkrywamy na nowo” , chemia - program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Barbara Szczepaniak

 

 

druga

PN-LO/10-b/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

trzecia

DKW-4015-44/01 podst.

 

 

 

 

 

 

 

DKW-4015-43/01 rozsz.

 

Oficyna Wydawnicza K. Pazdro

 

 

 

 

 

 

 

OPERON

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

        11       

Biologia

Pierwsza

PN-LO/11-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

 

 

 

druga

PN-LO/11-b/2013

 

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

 

trzecia

DKOS-4015-5/02

Wydawnictwo OPERON

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

        12       

Geografia

Pierwsza

PN-LO/12-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2013

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

druga

PN-LO/12-a/2012

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2012

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

trzecia

DKW-4015-20/01

 

 

 

OPERON

 

 

Program nauczania geografii poziom podstawowy i roszerzony

        13       

Wiedza o kulturze

pierwsza

PN-LO/13/2013

 

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Iwona Morawska, Wacław Panek

        14       

Technologia informacyjna

trzecia

DKOS-4015-164/02

Migra

Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

        15       

Informatyka

Pierwsza

PN-LO/14-a/2013

 

Migra

Informatyk dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres podstawowy, Grażyna Koba

druga

PN-LO/14-b/2013

 

 

rozszerzenie

trzecia

DKOS-5002/33/03

Migra

Informatyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie w zakresie rozszerzonym

        16       

Wychowanie fizyczne

Pierwsza

PN-LO/15/2013

 

Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

druga

PN-LO/15/2012

 

Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

trzecia

PN-LO/15/2013

 


Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

        17       

Podstawy przedsiębiorczości

Pierwsza

PN-LO/16/2013

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”, Marek Niesłuchowski

trzecia

DKOS-5002-9/03

OPERON

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

        18       

Godzina z wychowawcą

Pierwsza

PN-LO/17/2013

 

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

druga

PN-LO/17/2012

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

 trzecia

PN-LO/17/2012

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

        19       

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza

PN-LO/18/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, Barbara Boniek, Barbara Wojtaś

        20       

Wychowanie do życia w rodzinie

Pierwsza

PN-LO/19/2013

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

Druga

PN-LO/19/2012

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

trzecia

DKW-4015-22/01

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

        21       

Język łaciński

trzecia

DKOS-5002-45/05

WYD.SZKOLNE PWN

Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla LO. Zakres podstawowy i rozszerzony

        22       

Historia i społeczeństwo

Druga

PN-LO/21/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

        23       

Przyroda

druga

PN-LO/22/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

        24       

Elementy filozofii

 

Elementy filozofii

 

Podstawy filozofii

Pierwsza

PN-LO/20/2013

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Druga

 

PN-LO/20/2012

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

trzecia

DKOS-5002-02/07

 

 

OPERON

 

 

 

 

Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Zestaw programów został zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2013 r.

  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK

ROK SZKOLNY 2013/2014

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowywania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z2009 r. Nr 4, poz. 18)

 

Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

 Klasa

 Nr programu

 MEN

 Wydawnictwo (autor)

NAZWA PROGRAMU

         1        

Religia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/01/2013

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

druga

PN-LO/01/2012

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

„Świadek Chrystusa” program nauczania religii dla liceum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

trzecia

AZ-4-01/1

 

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy

Ogólnopolski Program Nauczania Religii w szkołach ponadgimnazjalnych „Jestem świadkiem Chrystusa”

         2        

Język polski

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/02/2013

 

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

 

druga

PN-LO/02/2012

 

Wydawnictwo WSiP Sp. z o.o.

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy i rozszerzony, Katarzyna Olejnik

 

 

trzecia

DKOS-4015-143/02

 

LOSS – 2004/01

Wydawnictwo STENTOR

 

 

„Przeszłość to dziś” program nauczania języka polskiego w liceum

Program własny do zajęć rozszerzonych z języka polskiego

         3        

Historia

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/03-a/2013

 

 

 

PN-LO/03-b/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Cezary Tulin

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

 

 

druga

 

 

 

PN-LO/03-b/2013

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Cezary Tulin

 

 

trzecia

DKOS-4015-147/02

 

DKOS-4015-90/02

 

 

 

Rozszerzenie - Wydawnictwo PWN

 

 

Podstawa - Wydawnictwo OPERON

 

 

 

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym

Program nauczania historii w zakresie podstawowym

         4        

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

pierwsza

PN-LO/04-a/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Antonina i Jarosław Boneccy

 

druga

PN-LO/04-b/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Rozszerzenie: „Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Artur Derdziak

 

 

trzecia

DKOS-5002-58/07

Wydawnictwo PWN

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

 

 

         5        

 

 

 

 

 

Język angielski

Pierwsza

PN-LO/05/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

 

 

druga

PN-LO/05-a/2012

 

 

 

 

 

 

PN-LO/05-b/2012

 

 

Oxford University Press

 

 

 

Wydawnictwo Express Publishing

 

Program nauczania języka angielskiego (IV.1)dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

 

Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny (IV.1) dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Magdalena Kębłowska

trzecia

 

 

 

Rozszerzenie -

 

DKOS-4015- 117/02

 

 

 

 

Podstawa -

 

DKOS-4015- 118/02

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program języka angielskiego na poziomie A dla kontynuujących naukę na poziomie zaawansowanym

 

Program języka angielskiego na poziomie B dla kontynuujących naukę na poziomie podstawowym

 

         6        

Język niemiecki

Pierwsza

PN-LO/06/2013

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

 

 

druga

PN-LO/06/2012

 

Wydawnictwo Lektor Klett

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (IV.1) zakres podstawowy, Arleta Fischer

trzecia

Rozszerzenie -

LOSS – 02/2004

 

 

 

 

Rozszerzenie - Modyfikacja programu Hueber – program własny

 

 

 

Modyfikacja programu Hueber – program własny dla grup rozszerzonych

 

DKOS-4015-127/02

 

Podstawa - LEKTORKLETT

 

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego kurs kontynuacyjny poziom B

         7        

Język francuski

Pierwsza

PN-LO/07/2013

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

 

 

 

druga

PN-LO/07/2012

 

Wydawnictwo Hachette

Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Darmoń

trzecia

DKOS-4015-79/02

 

 

 

 

 

 

DKOS-5002-86/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWELA

 

 

Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokszt., profil. i techn. Kurs podstawowy. Kontynuacja

Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego - od poziomu zerowego dla szkół ponadgimnazjalnych

         8        

Matematyka

Pierwsza

PN-LO/08/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

druga

PN-LO/08/2012

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, Dorota Ponczek, zakres podstawowy i rozszerzony

trzecia

DKOS – 5002 – 79/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

         9        

Fizyka i astronomia

 

 

Pierwsza

PN-LO/09-a/2013

 

 

 

 

 

 

PN-LO/09-b/2013

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres podstawowy, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

 

 

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

 

 

 

druga

 

 

 

 

 

 

PN-LO/09-b/2012

 

 

Wydawnictwo ZamKor

Program nauczania fizyki – zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

trzecia

DKOS-4015-89/02

 

 

 

 

DKOS-5002-38/04

Wydawnictwo ZamKor

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

 

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami rozszerzonego

        10       

Chemia

Pierwsza

PN-LO/10-a/2013

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Odkrywamy na nowo” , chemia - program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Barbara Szczepaniak

 

 

druga

PN-LO/10-b/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era.

 

To jest chemia - program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło

trzecia

DKW-4015-44/01 podst.

 

 

 

 

 

 

 

DKW-4015-43/01 rozsz.

 

Oficyna Wydawnicza K. Pazdro

 

 

 

 

 

 

 

OPERON

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

        11       

Biologia

Pierwsza

PN-LO/11-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/11-b/2013

 

Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

 

 

 

druga

PN-LO/11-b/2013

 

 

„Biologia na czasie” program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek

 

trzecia

DKOS-4015-5/02

Wydawnictwo OPERON

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

        12       

Geografia

Pierwsza

PN-LO/12-a/2013

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2013

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

druga

PN-LO/12-a/2012

 

 

 

 

PN-LO/12-b/2012

 

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres podstawowy, Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata” program nauczania geografii – zakres rozszerzony, Joanna Podsiadło

trzecia

DKW-4015-20/01

 

 

 

OPERON

 

 

Program nauczania geografii poziom podstawowy i roszerzony

        13       

Wiedza o kulturze

pierwsza

PN-LO/13/2013

 

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Iwona Morawska, Wacław Panek

        14       

Technologia informacyjna

trzecia

DKOS-4015-164/02

Migra

Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

        15       

Informatyka

Pierwsza

PN-LO/14-a/2013

 

Migra

Informatyk dla szkół ponagimnazjalncyh – zakres podstawowy, Grażyna Koba

druga

PN-LO/14-b/2013

 

 

rozszerzenie

trzecia

DKOS-5002/33/03

Migra

Informatyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie w zakresie rozszerzonym

        16       

Wychowanie fizyczne

Pierwsza

PN-LO/15/2013

 

Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

druga

PN-LO/15/2012

 

Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

trzecia

PN-LO/15/2013

 


Impuls Kraków 2012

Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Urszula Kierczak

        17       

Podstawy przedsiębiorczości

Pierwsza

PN-LO/16/2013

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”, Marek Niesłuchowski

trzecia

DKOS-5002-9/03

OPERON

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

        18       

Godzina z wychowawcą

Pierwsza

PN-LO/17/2013

 

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

druga

PN-LO/17/2012

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

 trzecia

PN-LO/17/2012

Program własny

Program godzin z wychowawcą s. Weronika Pasztetnik, Joanna Tomalak

        19       

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza

PN-LO/18/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

„Ciekawi świata” program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, Barbara Boniek, Barbara Wojtaś

        20       

Wychowanie do życia w rodzinie

Pierwsza

PN-LO/19/2013

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

Druga

PN-LO/19/2012

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

trzecia

DKW-4015-22/01

RUBIKON

"Wędrując ku dojrzałości” - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Maria Ryś

        21       

Język łaciński

trzecia

DKOS-5002-45/05

WYD.SZKOLNE PWN

Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla LO. Zakres podstawowy i rozszerzony

        22       

Historia i społeczeństwo

Druga

PN-LO/21/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Odkrywamy na nowo. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

        23       

Przyroda

druga

PN-LO/22/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Ciekawi świata. Przyroda. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Jolanta Holeczek

        24       

Elementy filozofii

 

Elementy filozofii

 

Podstawy filozofii

Pierwsza

PN-LO/20/2013

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Druga

 

PN-LO/20/2012

Program własny

Elementy filozofii. Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

trzecia

DKOS-5002-02/07

 

 

OPERON

 

 

 

 

Edukacja filozoficzna. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak

Zestaw programów został zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2013 r.