Historia
 

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień... Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek już tak długo wpisuje się w  historię miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko zaczęło się w 1998 r., kiedy to dzięki pomocy i gościnności ówczesnego proboszcza parafii św. Antoniego ks. Infułata Tadeusza Szmyta szkoła mogła rozpocząć swoją działalność. Siedzibą szkoły stał się Dom Katechetyczny przy kościele św. Antoniego. Pierwszym dyrektorem szkoły była siostra Leokadia Pyzio, która pełniła tę funkcje do sierpnia 2006 r. We wrześniu 2002 r.  założyła Gimnazjum i Liceum Sióstr Salezjanek, dzięki czemu szkoła stała się Zespołem Szkół.
Pierwszy rocznik uczniów szkoły stanowiły klasy 1a i 1b a ich wychowawcami zostały s. Urszula Szychowiak i pani Bogna Szymanek. Na  uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego obecni byli ks. biskup Stanisław Napierała i prezydent miasta Mirosław Kruszyński. Zajęcia lekcyjne odbywały się w salach domu katechetycznego, za boisko służył dzieciom dziedziniec kościoła. 
Od początku szkoła stała sie nowatorska, jako pierwsza wprowadziła stroje szkolne, codzienne i odświętne. Dzieci obowiązkowo uczestniczyły w zajęciach na basenie. W szkole odbywała się modlitwa poranna tzw. słówko na dzień dobry. Jest to znak rozpoznawczy wszystkich placówek salezjańskich. Ks. Bosko - założyciel zgromadzenia Salezjanów wprowadził je jako moment spotkania społeczności szkolnej. Zastosowany w szkole system prewencyjny ks. Bosko oparty na trzech wartościach - religia, miłość i rozum sprawił, że atmosfera w szkole była wyjątkowa. Nauczyciele kładli nacisk zarówno na wysoki poziom nauczania jak i wychowanie swoich uczniów na dobrych Chrześcijan i uczciwych obywateli.   
27 września 2000 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w nowym budynku przy al. Słowackiego 33a. Budowa ruszyła pełna parą. Od stycznia 2002 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej szkole.
W 2003 roku szkoła wzbogaciła się o piękną kaplicę, którą poświęcił ks. biskup Stanisław Napierała.
Pierwsi  absolwenci opuścili szkołę podstawową w 2004 r., a  gimnazjum i liceum rok później. Na szkolnych korytarzach wiszą tabla  14 roczników gimnazjum i liceum oraz 13 roczników szkoły podstawowej. Łącznie szkołę opuściło 2436 absolwentów.
W czerwcu 2005 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru gimnazjum a rok później szkoły podstawowej. Licealiści czekali na swój sztandar do 2016 r. Dziś miejskie uroczystości uświetniają trzy poczty sztandarowe z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.
Historia tworzy sie każdego dnia. Tworzą ją dyrektorzy - a było ich czterech. Po siostrze Leokadii w 2006 r. dyrektorem zespołu szkół została s. Anna Serafin a sześć lat później siostra Dorota Grzywacz. Od września 2017 r. tę zaszczytną funkcję pełni s. Renata Hałapacz. Każda z nich przyczyniła się do rozwoju szkoły i pracując w niej pozostawia tu cząstkę siebie. Historię tworzą też nauczyciele. Są wśród nich tacy, którzy pracują tu od początku, ale są też tacy, którzy tę przygodę dopiero zaczynają. Wszyscy mają świadomość bycia wychowawcą salezjańskim, który przekazuje wiedzę, wychowuje i towarzyszy uczniowi w jego edukacji i rozwoju.
Historię szkoły piszą jednak przede wszystkim jej uczniowie i rodzice. To oni dostrzegają aspekt wychowawczy szkoły i dobro w niej czynione, dlatego powierzają nam swoje dzieci.
Uczniowie czują sie tu dobrze, bo wiedzą, że są doceniani, że nie są tylko numerem w dzienniku. Chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i spędzają czas w świetlicy. Od początku swego istnienia szkoła kładła duży nacisk na opiekę nad dziećmi po zajęciach lekcyjnych. Świetlica zawsze była otwarta dla każdego dziecka. Szkoła Sióstr Salezjanek to także liczne rajdy, wycieczki, wyjazdy wakacyjne, z których korzystają nie tylko nasi uczniowie ale i dzieci z innych szkół. Szkoła to odbywający sie co roku festyn rodzinny, koncert Cecylka i koncert Kolęd. Wszystkie te imprezy mają już swoją historię.

Dziś szkoła liczy prawie 800 uczniów, których naucza 85 nauczycieli. Troje nauczycieli to nasi absolwenci. Szkoła z każdym rokiem sie rozwija, dysponuje bogatą bazą lokalową, dydaktyczną i multimedialną.
Dziś obchodzimy święto Dwudziestolecia szkoły, dziękując Bogu za błogosławieństwo. Od jutra bierzemy się do dalszej pracy, aby kolejne jubileusze były równie uroczyste.


Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień... Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek już tak długo wpisuje się w  historię miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko zaczęło się w 1998 r., kiedy to dzięki pomocy i gościnności ówczesnego proboszcza parafii św. Antoniego ks. Infułata Tadeusza Szmyta szkoła mogła rozpocząć swoją działalność. Siedzibą szkoły stał się Dom Katechetyczny przy kościele św. Antoniego. Pierwszym dyrektorem szkoły była siostra Leokadia Pyzio, która pełniła tę funkcje do sierpnia 2006 r. We wrześniu 2002 r.  założyła Gimnazjum i Liceum Sióstr Salezjanek, dzięki czemu szkoła stała się Zespołem Szkół.
Pierwszy rocznik uczniów szkoły stanowiły klasy 1a i 1b a ich wychowawcami zostały s. Urszula Szychowiak i pani Bogna Szymanek. Na  uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego obecni byli ks. biskup Stanisław Napierała i prezydent miasta Mirosław Kruszyński. Zajęcia lekcyjne odbywały się w salach domu katechetycznego, za boisko służył dzieciom dziedziniec kościoła. 
Od początku szkoła stała sie nowatorska, jako pierwsza wprowadziła stroje szkolne, codzienne i odświętne. Dzieci obowiązkowo uczestniczyły w zajęciach na basenie. W szkole odbywała się modlitwa poranna tzw. słówko na dzień dobry. Jest to znak rozpoznawczy wszystkich placówek salezjańskich. Ks. Bosko - założyciel zgromadzenia Salezjanów wprowadził je jako moment spotkania społeczności szkolnej. Zastosowany w szkole system prewencyjny ks. Bosko oparty na trzech wartościach - religia, miłość i rozum sprawił, że atmosfera w szkole była wyjątkowa. Nauczyciele kładli nacisk zarówno na wysoki poziom nauczania jak i wychowanie swoich uczniów na dobrych Chrześcijan i uczciwych obywateli.   
27 września 2000 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w nowym budynku przy al. Słowackiego 33a. Budowa ruszyła pełna parą. Od stycznia 2002 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej szkole.
W 2003 roku szkoła wzbogaciła się o piękną kaplicę, którą poświęcił ks. biskup Stanisław Napierała.
Pierwsi  absolwenci opuścili szkołę podstawową w 2004 r., a  gimnazjum i liceum rok później. Na szkolnych korytarzach wiszą tabla  14 roczników gimnazjum i liceum oraz 13 roczników szkoły podstawowej. Łącznie szkołę opuściło 2436 absolwentów.
W czerwcu 2005 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru gimnazjum a rok później szkoły podstawowej. Licealiści czekali na swój sztandar do 2016 r. Dziś miejskie uroczystości uświetniają trzy poczty sztandarowe z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.
Historia tworzy sie każdego dnia. Tworzą ją dyrektorzy - a było ich czterech. Po siostrze Leokadii w 2006 r. dyrektorem zespołu szkół została s. Anna Serafin a sześć lat później siostra Dorota Grzywacz. Od września 2017 r. tę zaszczytną funkcję pełni s. Renata Hałapacz. Każda z nich przyczyniła się do rozwoju szkoły i pracując w niej pozostawia tu cząstkę siebie. Historię tworzą też nauczyciele. Są wśród nich tacy, którzy pracują tu od początku, ale są też tacy, którzy tę przygodę dopiero zaczynają. Wszyscy mają świadomość bycia wychowawcą salezjańskim, który przekazuje wiedzę, wychowuje i towarzyszy uczniowi w jego edukacji i rozwoju.
Historię szkoły piszą jednak przede wszystkim jej uczniowie i rodzice. To oni dostrzegają aspekt wychowawczy szkoły i dobro w niej czynione, dlatego powierzają nam swoje dzieci.
Uczniowie czują sie tu dobrze, bo wiedzą, że są doceniani, że nie są tylko numerem w dzienniku. Chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i spędzają czas w świetlicy. Od początku swego istnienia szkoła kładła duży nacisk na opiekę nad dziećmi po zajęciach lekcyjnych. Świetlica zawsze była otwarta dla każdego dziecka. Szkoła Sióstr Salezjanek to także liczne rajdy, wycieczki, wyjazdy wakacyjne, z których korzystają nie tylko nasi uczniowie ale i dzieci z innych szkół. Szkoła to odbywający sie co roku festyn rodzinny, koncert Cecylka i koncert Kolęd. Wszystkie te imprezy mają już swoją historię.

Dziś szkoła liczy prawie 800 uczniów, których naucza 85 nauczycieli. Troje nauczycieli to nasi absolwenci. Szkoła z każdym rokiem sie rozwija, dysponuje bogatą bazą lokalową, dydaktyczną i multimedialną.
Dziś obchodzimy święto Dwudziestolecia szkoły, dziękując Bogu za błogosławieństwo. Od jutra bierzemy się do dalszej pracy, aby kolejne jubileusze były równie uroczyste.