Hymn szkoły
 

muzyka: Gerard Czaja

słowa: Dorota Główczak, uczniowie.

 

 

Miłość, radość, oddanie
Bóg nam dał w Anzelmie
Patrzeć na nią jak w gwiazdkę
Jest radością wielką.

 

Naszym natchnieniem,
Promykiem jest,

Który rozświetla
Każdy nowy dzień.

 

Siostro Mario przewodniczko

Prowadź nas przez życie

Twoja radość niech rozbrzmiewa

w naszych młodych sercach

 

Siostra Anzelma

Dobroci człowiek

Daje nam przykład,

Jak żyć na co dzień.

muzyka: Gerard Czaja

słowa: Dorota Główczak, uczniowie.

 

 

Miłość, radość, oddanie
Bóg nam dał w Anzelmie
Patrzeć na nią jak w gwiazdkę
Jest radością wielką.

 

Naszym natchnieniem,
Promykiem jest,

Który rozświetla
Każdy nowy dzień.

 

Siostro Mario przewodniczko

Prowadź nas przez życie

Twoja radość niech rozbrzmiewa

w naszych młodych sercach

 

Siostra Anzelma

Dobroci człowiek

Daje nam przykład,

Jak żyć na co dzień.