Program Aktywna tablica
 

Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  w Ostrowie Wlkp. od grudnia roku szkolnego 2017/2018 bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”.


Celem powołania i działania Sieci jest przede wszystkim:
•    nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
•    udział w lekcjach otwartych,
•    wybór koordynatora kierującego pracą sieci współpracy i samokształcenia,
•    wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,
•    wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
•    pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
•    poszerzanie kompetencji uczestników,
•    tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół będących w sieci.

 

Scenariusze zajęć także na platformie Padlet

Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  w Ostrowie Wlkp. od grudnia roku szkolnego 2017/2018 bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”.


Celem powołania i działania Sieci jest przede wszystkim:
•    nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
•    udział w lekcjach otwartych,
•    wybór koordynatora kierującego pracą sieci współpracy i samokształcenia,
•    wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,
•    wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
•    pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
•    poszerzanie kompetencji uczestników,
•    tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół będących w sieci.

 

Scenariusze zajęć także na platformie Padlet

Scenariusze zajęć i inne dokumenty
 
Galeria Aktywnej tablicy
 
Latest Photos