Profilaktyka jest procesem, który ma na celu wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Jest to jednocześnie ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowie życie. Działania te powinny wynikać ze świadomości zagrożeń prawidłowego procesu wychowawczego, dotyczy zarówno wychowanka, jak i wychowawcy, toczy się na różnych płaszczyznach.

Instytucje zajmujące się profilaktyką zachować ryzykownych wspierają szkoły i rodziców. Na stronach internetowych tych instytucji znajdują się, np. adresy poradni, punktów konsultacyjnych, udzielającej specjalistycznej informacji i pomocy. Instytucje te rekomendują różnorodne działania profilaktyczne, prowadzą szkolenia, dystrybuują materiały informacyjne.

 

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

SIECIAKI.PL

DBI.PL

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWE BIURO DS. PRZEDZIWDZIAŁANIA NARKOMANII

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

 

 Profilaktyka jest procesem, który ma na celu wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Jest to jednocześnie ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowie życie. Działania te powinny wynikać ze świadomości zagrożeń prawidłowego procesu wychowawczego, dotyczy zarówno wychowanka, jak i wychowawcy, toczy się na różnych płaszczyznach.

Instytucje zajmujące się profilaktyką zachować ryzykownych wspierają szkoły i rodziców. Na stronach internetowych tych instytucji znajdują się, np. adresy poradni, punktów konsultacyjnych, udzielającej specjalistycznej informacji i pomocy. Instytucje te rekomendują różnorodne działania profilaktyczne, prowadzą szkolenia, dystrybuują materiały informacyjne.

 

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

SIECIAKI.PL

DBI.PL

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWE BIURO DS. PRZEDZIWDZIAŁANIA NARKOMANII

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI